fbpx
ПОСЛУГИ2020-07-10T10:42:42+03:00

АНАЛІЗИ

Тиреоїдна панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Тиреотропний  гормон (ТТГ) 1 135
Тироксин вільний (FТ4) 1 135
Тироксин  загальний (Т4) 1 135
Трийодтиронін  вільний  (FТ3) 1 135
Трийодтиронін загальний (Т3) 1 135
Тиреоглобулін (ТГ) 1 145
Антитіла до рецепторів ТТГ 3 295
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1 145
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 1 155
Антимікросомальні  антитіла (АМС) 3 155
Паратгормон 1 155
Кальцитонін 1 260
Репродуктивна панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Фолікулостимулюючий  гормон  (ФСГ) 1 135
Лютеінізуючий гормон (ЛГ) 1 135
Пролактин  (ПРЛ) 1 135
Естрадіол  (Е 2) 1 135
Прогестерон  (ПРГ) 1 135
Тестостерон (ТСТ загальний) 1 135
Тестостерон  вільний 3 180
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 1 145
Дигідротестостерон (DHT) 3 280
Андростендіон 1 185
Глобулін, що зв’язує статеві гормони 1 165
17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 3 155
Антимюллерів гормон (AMH) 3 365
Антиспермальні антитіла (кров, ) 3 200
Антиспермальні антитіла ( еякулят) 3 200
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100%) 2 240
Інгібін В 4 460
Макропролактин 2 350
Панель пренатальної діагностики Термін, роб.дні Ціна, грн
Хоріонічний  гонадотропін (ХГЛ) 1 170
Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 1 155
Естріол некон’югований (Е3) 1 155
Альфа-фетопротеїн  для вагітних (AFP) 1 155
Асоційований з вагітністю протеїн А (PAPP-A) 1 200
Плацентарний лактоген (HPL) 3 270
Пренатальна діагностика в  I триместрі: (подвійний тест в 9 -13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) 3 300
Пренатальна діагностика в  II триместрі  (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку  за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) 3 295
Онкологічна  панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Альфа-фетопротеїн (АФП) 1 170
Хоріонічний  гонадотропін (ХГЛ) 1 170
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1 155
Простат-специфічний антиген загальний (PSA) 1 155
Вільний простат-специфічний антиген (fPSA) 1 155
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 3 345
Простатична кисла фосфатаза 3 295
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9) 1 155
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 155
Онкомаркер яєчників (СА-125) 3 155
Онкомаркер  CYFRA  СА 21-1 3 260
Онкомаркер епітеліального раку яєчників HE-4 3 325
Онкомаркер шлунку СА 72-4 3 325
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 3 315
Індекс ROMA 3 410
Індекс вільного ПСА 1 220
Нейроенолаза ( NSE ) 3 260
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система Термін, роб.дні Ціна, грн
Кортизол  (в добовій сечі) 1 175
Кортизол  (в сироватці) 1 175
Кортизол (слина) (КР) 3 270
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 190
Метанефрини в сечі (добова сеча) 3 515
Альдостерон (АЛН ) 11 400
Ренін ( активний) 1 780
Фактори росту
Соматомедін С (IGF-1)* 7 260
Соматотропний гормон (191)* 3 200
Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років)* 3 200
Панель остеопорозу Термін, роб.дні Ціна, грн
Остеокальцин 3 200
Вітамін D загальний 4 375
Прокальцитонін 3 335
Дезоксипіридонолін в сечі (Пірілінкс Д ) 5 300
Панель цукрового діабету Термін, роб.дні Ціна, грн
Глюкоза (венозна кров) 1 70
 С-пептид 1 135
Інсулін 1 115
Індекс НОМА (глюкоза х Інсулін/22,5) 1 165
Глікозильований гемоглобін 1 145
Лептин 4 335
Фруктозамін 2 155
Глюкозо-толерантний тест 1 145
Фактори росту Термін, роб.дні Ціна, грн
Соматомедін С (IGF-1)* 7 260
Соматотропний гормон (191)* 3 200
Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років)* 3 200
Кардіо-ревматоїдна  панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Тропонін I (кількісне визначення) 1 155
Креатинкіназа-МВ  (КФК-МВ) 2 125
Гомоцистеїн 1 325
Ревматоїдний фактор, якісний 1 65
Ревматоїдний фактор, кількісний 1 85
Антистрептолізин «О»,  якісний 1 65
Антистрептолізин «О»,  кількісний 1 85
С-реактивний білок, якісний 1 65
С-реактивний білок, кількісний 1 80
Антитіла до цитрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 3 405
Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (AntiCCP) 3 315
Сіалові кислоти 3 90
Панель контролю анемії Термін, роб.дні Ціна, грн
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 1 105
Трансферин 1 135
Ферритин 1 140
Фолієва кислота 1 190
Цианкобаламін 1 140
Залізо (сироватка) 1 65
Насиченість трансферину залізом 1 160
Дослідження сечі Термін, роб.дні Ціна, грн
Аналіз  сечі  загальний 1 100
Аналіз  сечі  за  Нечипоренко 1 85
Аналіз  сечі загальний  в 1-й порції 1 105
Аналіз  сечі загальний  в 2-й порції 1 70
Аналіз  сечі загальний  в 3-й порції 1 75
Аналіз сечі за Зимницьким 1 95
Креатинін в сечі 1 85
Мікроальбумінурія в сечі 1 160
Мікроальбумінурія + креатинін в сечі 1 180
Аналіз сечі на цукор (кількісний) 1 60
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 1 70
Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 1 60
Кальцій в сечі 1 60
Фосфор в сечі 1 60
Магній в сечі 1 60
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 1 60
Аналіз сечі на білок 1 60
Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) 1 60
Сечова  кислота в сечі 1 60
Діастаза сечі 1 60
Йод в сечі 1 180
Кліренс ендогенного креатиніну 1 130
Наркотики в сечі 1 350
Гематологічна  панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Загальний розгорнутий аналіз крові  (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 1 130
Коагулограма (АЧТВ, ПЧ, Фібрин, МНВ, ПТІ) 1 215
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулоцитарного індексу 1 115
Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR)) 1 95
Фібриноген 1 95
Фібриноген — В (b -нафтоловий тест) 1 60
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1 95
Вовчаковий антикоагулянт 1 170
 Д-димер 1 145
Аналіз крові на  LE-клітини 3 125
Пряма  проба Кумбса 1 165
Непряма  проба Кумбса 1 165
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 1 135
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка ( повні та неповні) 2 165
Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) 1 135
Група крові + резус фактор 1 130
Цитологічні та мікроскопічні дослідження Термін, роб.дні Ціна, грн
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 1 130
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки на атипові клітини (жінки) 1 130
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 1 190
Гормональна кольпоцитологія (1 препарат) 1 115
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної  залози 1 125
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 1 115
Аналіз секрету передміхурової залази 1 115
Аналіз еякуляту 1 165
Копрограма 1 120
Кал на яйця гельмінтів 1 95
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 1 85
Зішкряб  на ентеробіоз 1 95
Назоцитограма 1 95
Дослідження на паразитарні грибки 1 95
Кальпротектин в калі 1 330
Дослідження калу на приховану кров 1 75
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 1 105
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 1 155
Дослідження синовіальної рідини 1 250
Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 1 200
Цитоморфологічне дослідження сечі 1 95
Біохімічна панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Білірубін  загальний 1 70
Білірубін  прямий 1 65
Аланінамінотрансфераза  (АЛТ) 1 70
Аспартатамінотрансфераза  (АСТ) 1 70
Лужна  фосфатаза (ЛФ) 1 65
Креатинін 1 65
Сечовина 1 65
Азот сечовини 1 65
Сечова кислота 1 65
Білкові фракції 1 100
Загальний  білок 1 70
Глюкоза крові 1 65
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 1 65
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 65
Тимолова проба 1 65
Панкреатична амілаза 1 65
Альфа – амілаза 1 65
Холінестераза 1 55
Альбумін 1 65
Креатинфосфокіназа (КФК) 1 65
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 2 165
Калій 1 65
Натрій 1 65
Хлориди 1 65
Кальцій 1 65
Кальцій іонізований 1 85
Фосфор 1 65
Залізо 1 65
Магній 1 65
Мідь 2 105
Ліпаза 2 85
Тригліцериди 1 65
Холестерин 1 65
Серомукоїди 3 65
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 2 95
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 2 95
Дослідження буферної системи крові 1 170
Ph крові 1 70
Вальпроєва кислота 1 160
Інфекційна панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Гепатити
Сумарні антитіла до гепатиту А ((HAV IgM +  IgG) 4 270
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А   (HAV IgM) 3 165
Антитіла IgG  до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 3 165
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 5 165
Гепатит В HBsAg  поверхневий антиген 1 140
 Антитіла IgG до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 3 155
НВеАg  вірусу гепатиту B 3 135
Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 3 250
Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor) 3 165
Антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgM) 3 135
Антитіла IgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgG) 3 135
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B  (плазма, якісне визначення) 4 180
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B  (Real-time) (плазма) 4 425
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV IgM+IgG ) 2 140
Антитіла IgM до вірусу гепатиту С (HCV IgM) 2 135
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С   (HCV IgG) 2 125
ПЛР. Визначення РНК  вірусу  гепатиту  С  ( плазма, якісне визначення) 4 145
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time)  (плазма) 4 450
Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG coreAg,NS3,NS4,NS5) 3 275
ПЛР.Генотипування РНК вірусу гепатитуС (1a,1b,2,3a,4)(Real-time) 4 450
Антитіла IgG  до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 4 145
Сумарні антитіла до вірусу  гепатиту D (HDV) 4 165
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D   (плазма, якісне визначення) 6 165
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G   (плазма, якісне визначення) 6 220
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV    (плазма, якісне визначення)* 4 200
Антитіла до ВІЛ (ВИЧ) 10 290
ПЦР кашлюк 2 190
TORCH-інфекції
Антитіла Ig G до токсоплазми 3 135
Антитіла Ig М до токсоплазми 3 135
Антитіла Ig G до токсоплазми  + авідність антитіл Ig G до токсоплазми 5 280
Авідність антитіла Ig G до токсоплазми 5 175
ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (кров, якісне визначення) 4 125
Антитіла Ig G до вірусу краснухи 3 140
Антитіла Ig М до вірусу краснухи 3 140
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 5 160
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу  герпесу (HSV 1,2)  (Зішкряб, Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу  герпесу (HSV 1,2)  (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК вірусу  герпесу (HSV 1, 2)  (Кров, ліквор. Якісно) 4 145
ПЛР. Визначення ДНК вірусу  герпесу  (HSV 1 та HSV 2). Визначення і типування в режимі Real-time 1 135
Антитіла IgM до вірусу  герпесу тип 1 HSV 3 135
Антитіла Ig G до вірусу  герпесу тип 1 HSV 3 135
Антитіла IgM до вірусу  герпесу тип 2 HSV 3 145
Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2  HSV 3 135
Авідність антитіл IgG до вірусу  герпесу тип 2 5 190
Антитіла Ig G до вірусу  герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу  герпесу тип 2 5 220
Антитіла IgM до вірусу  герпесу тип 1,2 HSV 3 135
Антитіла IgG до вірусу  герпесу тип 1,2 HSV 3 135
ПЛР. Визначення вірусу герпесу 1,2 типу ( кров, ліквор, зішкряб, слюна) ( к-не визначення) 3 260
Антитіла  Ig G  до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 3 165
Антитіла  Ig М  до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 3 165
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6)  (Кров, ліквор.  Якісне визначення.) 4 140
Антитіла Ig G до вірусу герпесу   6 типу HSV 4 170
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6)  (Кров, ліквор.  Кількісне визначення.) 3 140
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Якісне визначення) 4 125
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Кількісне визначення) 4 135
Антитіла IgМ до капсидного Ag вірусу  Епштейн-Барра EBV (VCAIgM) 3 135
Антитіла IgG до капсидного  Ag вірусу Епштейн-Барра EBV (VCA Ig G) 3 135
Антитіла Ig G  до  нуклеарного антигену вірусу  Епштейн-Барра EBV (EBNAIgG) 3 145
Антитіла Ig G до раннього антигену Епштейн-Барра EBV (ЕА) 3 145
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Зішкряб, Кількісно) 1 145
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Зішкряб, сеча, слюна, букальний зішкряб. Якісне визначення) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV  (Кров, лівор. Якісно) 4 135
Антитіла Ig M до цитомегаловірусу CMV 3 135
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV 3 135
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 5 280
Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 5 165
Визначення ДНК цитомегаловірусу ( кров, ліквор, слюна) (к-не визначення) 140
Урогенітальні інфекції
ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia  trachomatis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia  trachomatis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
Антитіла Ig G  до Chlamydia trachomatis 3 135
Антитіла Ig М  до Chlamydia trachomatis 3 135
Антитіла Ig А  до Chlamydia trachomatis 3 135
Антитіла Ig G  до білку теплового шоку HSP60 (Chlamydia trachomatis) 3 135
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  hominis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  hominis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
Антитіла Ig G до Mycoplasma hominis 4 145
Антитіла Ig М до Mycoplasma hominis 3 145
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  genitalium  (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma  genitalium  (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК  Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціація (Кількісно) 2 145
ПЛР. Визначення ДНК  Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціація і визначення в режимі Real-time 2 135
Антитіла IgG  до Ureaplasma urealyticum 4 145
ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 140
ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК ( C.albicans / C.glabrata / C.krusei) Диференціація і визначення в режимі Real-time 2 135
ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 2 140
ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 135
ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 145
ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Якісно) 1 125
ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Кількісно) ( Lactobacillus species) 2 150
ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 кількісне (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) 2 450
ПЛР.Визначення ДНК  вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (напівк.) (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6, 44,40,11.) 2 555
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини 6,11 тип. Скринінг (Зішкряб, сеча.) 2 115
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 240
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування по групам (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 2 315
ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time 2 300
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини 16,18 тип (Кількісно) 2 155
ПЛР. Визначення ДНК  вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 2 155
ПЛР. Визначення ДНК вірусів 14 типів папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time 3 380
 Андрофлор  Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
3 870
Фемофлор 16.  Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp.,  Atopobium vaginale,  Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.).  ПЛР Real-time кількісне визначення 3 640
Фемофлор. Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.  ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) 3 425
 Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісний/якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis,Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis) 3 630
ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифілісу (Tr. Pallidum)  (Якісне визначення) 4 190
Сумарні антитіла до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum IgM+IgG) 2 125
Кардіоліпінові  антитіла-VDRL (Якісне визначення) 1 95
Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) (диагностіка сифілісу)(RW) 1 100
Культуральні методи дослідження
А.Ф.Генітальна система — «AF Genital» — мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори —  Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори — Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.) 3 490
Посів методом  (IST 2) на  Mycoplasma hominis, Ureaplasma species +визначення чутливості до антибіотиків  (Зішкряб ) 3 325
Визначення методом DUO Ureaplasma species, Mycoplasma hominis   + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 3 275
Мікрокультуральна діагностика трихомоніазу (inPouch TV) 6 750
Інші  інфекції Термін, роб.дні  Ціна,грн
Загальні антитіла до Mycobacterium tuberculosis 3 180
ПЛР. Визначення ДНК Mycobacterium tuberculosis (Якісне визначення)(сеча, мокротиння) 5 180
Антитіла Ig G  до Helicobacter  pylori 3 170
Антитіла Ig М  до Helicobacter  pylori 3 150
Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter  pylori 3 295
Сумарні антитіла до Helicobacter  pylori 3 135
Helicobacter рylori  Ag (в калі) 1 280
Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 3 145
Антитіла Ig G до токсокарів 3 145
Антитіла Ig G  до аскарид 3 145
Антитіла Ig G  до опісторхів 3 135
Антитіла Ig G до трихінел 3 135
Антитіла Ig G до ехінококів 3 135
Кальпротектин в калі 3 380
Антитіла IgM до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 3 165
Антитіла IgG до до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 3 165
Антитіла Ig M до вірусу кору (Measles viruses) 3 170
Антитіла Ig G до вірусу кору (Measles viruses) 3 250
56. Антитіла IgG до збуднику коклюшу  (Bordetella pertussis) 3 195
57. Антитіла IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 3 195
Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani 3 300
ПЛР. Bordetella MULTI 3 170
Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 3 145
Антитіла IgG до хламідія пневмонії  (Chlamydia pneumoniae) 3 140
Антитіла IgM до хламідія пневмонії  (Chlamydia pneumoniae) 3 140
Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 3 145
Лямблії Ag (кал) 1 300
ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes) 3 170
ПЛР. Визначення ДНК бруцельозу (Brucella abortus) 3 170
Імунологічна панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Імунограма * 10 345
Імунограма + ЦІК 10 500
Циркулюючі  імунні комплекси (ЦІК)* 3 115
Вміст сироваткового імуноглобуліну A 2 155
Вміст сироваткового імуноглобуліну M 2 155
Вміст сироваткового  імуноглобуліну G 2 155
Активність компліменту СН50* 3 210
Імуноглобулін E загальний (маркер алергії) 3 150
Cекреторний імуноглобулін  А(слина, бронхіальний змив) 2 270
Панель аутоімунології Термін, роб.дні Ціна, грн
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 3 280
Антитіла до 2-спіральної ДНК  (ADNA 2) 3 325
Антинуклеарні антитіла (ANA) 3 200
Антимікросомальні антитіла ( АМC ) 3 145
Антимітохондріальні антитіла(АМА-M2) 3 220
Антитіла IgG  до фосфоліпідів (APHL IgG) 3 220
Антитіла IgM  до фосфоліпідів (APHL IgM) 3 220
Антитіла IgG до гліадину 3 220
Антитіла Ig A до гліадину 3 380
Антитіла IgG до кардіоліпіну 3 210
Антитіла IgМ до кардіоліпіну 3 210
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І 3 290
Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І 3 290
Антитіла Ig A до тканинної трансглутамінази 3 200
Антитіла Ig G до тканинної трансглутамінази 3 200
Генетичні дослідження Термін, роб.дні Ціна, грн
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 4 450
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії 4 450
ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу 4 355
ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 та BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози та раку яєчників 4 1530
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози 4 375
ПЛР. Генетика. HLA-В27 4 450
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В 5 515
ДНК діагностика мікроделецій Y- хромосоми( AZF- фактор) 4 470
ПЛР. Каріотипування 28 1700
Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 4 470
Бактеріологічна  панель Термін, роб.дні Ціна, грн
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору  з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження виділень із ока  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із рани  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження сечі   з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження  мокротиння  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 335
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 315
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу  на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 210
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із носу  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із зіву  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із мигдалин  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження  вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження дисбактеріозу ротової порожнини  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження  жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Аналіз калу на дисбактеріоз  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 240
Аналіз калу на дисбактеріоз  без визначення чутливості 7 220
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження на BL 7 220
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 280
Пряма бактеріоскопія біологічніх виділень (фарбування по Граму) 1 135
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 200
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень, вагіна  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 390
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень, цервікальний канал з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 390
Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 200
Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 7 220
Мікробіологічне дослідження  матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок 7 220
Алергопанель Термін, роб.дні Ціна, грн
ПАНЕЛЬ №1. РАЗНІ АЛЕРГЕНИ
кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя.
2 610
ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.
2 610
ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ
лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя
2 610
ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА
кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс.
2 610
Імуноглобулін E загальний (маркер алергії) 3 150
Антитіла Ig E до алергенів Термін, роб.дні
Дерева
Антитіла Ig E до алергенів кульбаби 3 145
Антитіла Ig E до алергенів амброзії 3 145
Антитіла Ig E до алергенів тополі 3 145
Кліщі
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 3 145
Антитіла Ig E  до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 3 145
Гриби і пліснява
Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 3 145
Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 3 145
Паразити
Антитіла IgEдо алергенів Аскариди 3 145
Домашній пил
Антитіла IgE до алергенів домашнього пилу 3 145
Комахи
Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака 3 145
Тварини
Ig E до епідермісу собаки 3 145
Ig E до курки (перо) 3 145
Ig E до алергену шерсті морської свинки 3 145
Харчові елергени
Ig E до м»яса яловичини 3 145
Ig E до кави 3 145
Ig E до алергенів м»яса свинини 3 145
Ig E до алергенів апельсину 3 145
Ig E до алергенів житнього борошна 3 145
Ig E до алергенів моркви 3 145
Комплексні дослідження Термін, роб.дні Ціна, грн
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 1 300
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 3 315
Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 3 400
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 3 430
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 1 300
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО) 1 300
Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 1 300
Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 1 240
Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 1 260
Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 1 300
Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 1 360
Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс) 1 345
Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 1 400
Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 5 420
«Паратиреоїдний»  (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) 1 270
Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза,  Індекс НОМА) 1 345
Комплекс «Діагностика  гіперандрогених станів»  (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон,  ДГЕА-сульфат, кортизол) 3 460
Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг,  термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А,  вільний бета-ХГЛ) 1 280
Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг,  термін вагітності  18-20 тижнів» (АФП,  ХГЛ,  Е3) 1 325
Комплекс  «Жіноча онкологічна  панель» (СА 125,  СА 15-3,  СА 19-9) 2 375
Комплекс  «Чоловіча онкологічна  панель» (ПСА заг.,  ПСА віль.,  АФП,  СА 19-9) 1 395
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1 460
Комплекс  «TORCH-інфекції» №1  антитіла IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1, HSV 2) 3 385
Комплекс  «TORCH-інфекції» №1  антитіла  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 3 385
Комплекс  «TORCH-інфекції» №2  антитіла IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1/2) 3 360
Комплекс  «TORCH-інфекції» №2  антитіла  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 3 360
Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми  + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 5 280
Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу  герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу  герпесу тип 2) 5 240
Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 5 240
Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) 2 480
 «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G»    (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2) 2 300
 «Герпесвірусна інфекція антитіла  Ig М»  (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2) 2 300
Комплекс «Антитіла  до паразитів» №1 (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів,  сумарні антитіла  до лямблій) 3 420
Комплекс «Антитіла  до паразитів» №2 (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів) 3 400
Комплекс «Загальноклінічні  дослідження» (загальний аналіз  сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 1 375
Комплекс  «Предопераційний»  (загальний розгорнутий аналіз крові,   коагулограма,  білірубін фракційно,  загальний білок,  альбумін,  АЛТ,  АСТ, ГГТ,  ЛФ,  глюкоза,  група крові + резус-фактор, креатинін,  сечовина,  сечова  кислота,  HBsAg,  сумарні  антитіла  до Treponema  Pallidum) 2 660
Комплекс  «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ,  КФК,  АЛТ, АСТ, калій,  натрій,  хлор,  С-реактивний білок, загальний  холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності) 2 385
Комплекс  »Кардіоваскулярний ризик» №2 (‘Гомоцистеїн, Креатинфосфокіназа (КФК), ‘Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), С-реактивний білок (кількісний)). 2 550
Комплекс  «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності,  СРБ якісий, коагулограма, магній,  калій,  кальцій,  HbA1c) 1 385
Комплекс  «Метаболічний» (холестерин,  тригліцериди, ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності, глюкоза,  сечова кислота,  загальний  білок,  інсулін,     C-пептид) 1 385
Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ,  тригліцериди) 1 165
Комплекс «Ліпідний» №2  «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1 185
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ,  АСТ,  ЛФ,   креатинін, сечовина,  загальний білок,  глюкоза) 1 275
Комплекс »Біохімічний» №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 1 240
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ,  ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, амілаза панкреатична, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1 430
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін  загальний, прямий, непрямий, загальний білок,  АЛТ,  АСТ,  ЛФ,  ГГТП) 1 200
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний) 1 175
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) 1 105
Комплекс »Печінкові проби» №4 (Білірубін загальний, прямий і непрямий,  АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ) 1 220
Комплекс »Печінкові проби» №3 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий, ЛДГ) 1 190
Комплекс »Ниркові проби» №3 (Креатинин, сечовина, сечова кислота, альбумін) 1 150
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) 1 115
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 1 125
Комплекс  «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісні), загальний білок,  альбумін) 1 155
Комплекс  «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісне визначення) 1 135
Комплекс  «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (кількісне визначення) 1 170
Комплекс  «Електроліти крові» №1  (калій,  натрій, хлор) 1 155
Комплекс  «Електроліти крові» №2  (калій,  натрій, кальцій іонізований) 1 165
Комплекс  «Зайва вага») (Тиреотропний гормон (ТТГ); Холестерин; Глюкоза (сироватка); Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO); Тироксин вільний (T4 вільний); Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Тестостерон загальний (Т загальний); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Естрадіол (E2); Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST); Білок загальний; Білірубін загальний; Білірубін прямий; γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL); Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL); Тригліцериди; Глікований гемоглобін (HbA1c); Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL); Коефіцієнт атерогенності (КА); Білірубін непрямий). 3 1200
Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) 6 650
Комплекс »Вагітність» №3 (ТТГ , АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2), Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV), Антитіла IgG до Toxoplasma gondii  (Toxo IgG), .Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub), Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV),’HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В, ЗАС,АЛТ,АСТ,’Білірубін загальний, Группа крові та резус фактор, Загальний білок, ЗАК, Коагулограма, ‘Креатинін, ‘Сечовина, Мікробіологічне дослідження сечі   з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів, Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном). 3 1500
Пакет »Передопераційний №2» (.Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV), HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В, Глюкоза (венозна кров),ЗАК, Коагулограма, Скринінгове дослідження на антитіла до ВІЛ 1/2, Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum). 3 900
Комплекс «Репродуктивне гормональне  чоловіче здоров’я»  (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 3 410
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче  здоров’я »  (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) 1 410
Комплекс  ‘I фаза» (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ). Пролактин (ПРЛ), Естрадіол (Е2)). 3 480
Комплекс  ‘II фаза»( Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Пролактин (ПРЛ), Прогестерон (ПРГ)). 3 380