Аналізи

Подивитися весь прайс на лабораторні дослідження можна за посиланням: http://surl.li/acwok

 • Експрес-тести
 • Експрес-тест на виявлення антигенів грипу А та В CITO TEST INFLUENZA A+B 400 грн
 • Експрес-тест на визначення кетонових тіл в сечі 50 грн
 • Глюкоза крові (капілярна) 50 грн
 • Ціто-тест Стреп А 350 грн
 • Експрес-тест на визначення Антигену SARS-CoV-2 (COVID 19) (кільк) 400 грн
 • Гематологічна панель
 • Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 160 грн
 • Коагулограма (АЧТВ, ПЧ, Фібрин, МНВ, ПТІ) 245 грн
 • Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулоцитарного індексу 145 грн
 • Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR)) 125 грн
 • Фібриноген 125 грн
 • Фібриноген - В (b -нафтоловий тест) 90 грн
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 125 грн
 • Вовчаковий антикоагулянт 200 грн
 • Д-димер 175 грн
 • Аналіз крові на LE-клітини 155 грн
 • Пряма проба Кумбса 195 грн
 • Непряма проба Кумбса 195 грн
 • Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 220 грн
 • Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка ( повні та неповні) 195 грн
 • Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) 165 грн
 • Група крові + резус фактор 160 грн
 • Тиреоїдна панель
 • Тиреотропний гормон (ТТГ) 165 грн
 • Тироксин вільний (FТ4) 165 грн
 • Тироксин загальний (Т4) 165 грн
 • Трийодтиронін вільний (FТ3) 165 грн
 • Трийодтиронін загальний (Т3) 165 грн
 • Тиреоглобулін (ТГ) 175 грн
 • Антитіла до рецепторів (Ат рТТГ) 325 грн
 • Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 175 грн
 • Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 185 грн
 • Антимікросомальні антитіла ( АМC ) 175 грн
 • Паратгормон 185 грн
 • Кальцитонін 290 грн
 • Репродуктивна панель
 • Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 165 грн
 • Глобулін, що зв'язує статеві гормони 195 грн
 • Антиспермальні антитіла (кров) 200 грн
 • Макропролактин 380 грн
 • Інгібін В 490 грн
 • Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100%) 270 грн
 • Антимюллерів гормон (AMH) 395 грн
 • 17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 185 грн
 • Андростендіон 215 грн
 • Лютеінізуючий гормон (ЛГ) 165 грн
 • Дигідротестостерон (DHT) 310 грн
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 175 грн
 • Тестостерон вільний 210 грн
 • Тестостерон (ТСТ загальний) 165 грн
 • Прогестерон (ПРГ) 165 грн
 • Естрадіол (Е 2) 165 грн
 • Пролактин (ПРЛ) 165 грн
 • Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) 200 грн
 • Панель пренатальної діагностики
 • Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 200 грн
 • Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 185 грн
 • Естріол некон’югований (Е3) 185 грн
 • Альфа-фетопротеїн для вагітних (AFP) 185 грн
 • Асоційований з вагітністю протеїн А (PAPP-A) 230 грн
 • Плацентарний лактоген (HPL) 300 грн
 • Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест в 9 -13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) 330 грн
 • Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) 325 грн
 • Плацентарний фактор росту (PIGF) (вагітні 8-15 тиж) 500 грн
 • Панель цукрового діабету
 • Глюкоза (венозна кров) 100 грн
 • С-пептид 165 грн
 • Інсулін 145 грн
 • Індекс НОМА (глюкоза х Інсулін/22,5) 195 грн
 • Глікозильований гемоглобін 175 грн
 • Лептин 365 грн
 • Фруктозамін 185 грн
 • Глюкозо-толерантний тест 175 грн
 • Глікемічний профіль 100 грн
 • Цитологічні та мікроскопічні дослідження
 • Кальпротектин в калі 410 грн
 • Назоцитограма 125 грн
 • Мікроскопічне дослідження сперми 110 грн
 • Рідинна цитологія (РАР-тест) транспортне середовище 400 грн
 • Цитоморфологічне дослідження сечі 125 грн
 • Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei) 230 грн
 • Дослідження синовіальної рідини 280 грн
 • Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 185 грн
 • Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 135 грн
 • Дослідження калу на приховану кров 105 грн
 • Дослідження на паразитарні грибки 125 грн
 • Зішкряб на ентеробіоз 125 грн
 • Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 160 грн
 • Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 115 грн
 • Кал на яйця гельмінтів 125 грн
 • Копрограма 150 грн
 • Аналіз еякуляту 195 грн
 • Аналіз секрету передміхурової залази 145 грн
 • Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 145 грн
 • Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози 155 грн
 • Гормональна кольпоцитологія (1 препарат) 145 грн
 • Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) 220 грн
 • Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки на атипові клітини (жінки) 160 грн
 • Лактоферин в калі 200 грн
 • Біохімічна панель
 • Білірубін загальний 100 грн
 • Тригліцериди 95 грн
 • Хлориди 95 грн
 • Кальцій 95 грн
 • Кальцій іонізований 115 грн
 • Фосфор 95 грн
 • Магній 95 грн
 • Мідь 220 грн
 • Ліпаза 120 грн
 • Холестерин 95 грн
 • Калій 95 грн
 • Цинк 230 грн
 • Серомукоїди 130 грн
 • Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 125 грн
 • Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 125 грн
 • Дослідження буферної системи крові 200 грн
 • Ph крові 100 грн
 • Вальпроєва кислота 190 грн
 • Натрій 95 грн
 • Церулоплазмін (мідна оксидаза) 195 грн
 • Білірубін прямий 95 грн
 • Білкові фракції 130 грн
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 100 грн
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 100 грн
 • Лужна фосфатаза (ЛФ) 95 грн
 • Креатинін 95 грн
 • Сечовина 95 грн
 • Азот сечовини 95 грн
 • Сечова кислота 95 грн
 • Загальний білок 100 грн
 • Креатинфосфокіназа (КФК) 95 грн
 • g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 95 грн
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 95 грн
 • Тимолова проба 95 грн
 • Панкреатична амілаза 95 грн
 • Панкреатична еластаза 570 грн
 • Альфа – амілаза 95 грн
 • Холінестераза 85 грн
 • Альбумін 95 грн
 • Лактат 250 грн
 • TORCH-інфекції
 • Антитіла Ig G до токсоплазми 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкряб, Кількісно) 175 грн
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу HSV 200 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6) (Кров, ліквор. Кількісне визначення.) 170 грн
 • ПЛР.Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Якісне визначення) 155 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Кількісне визначення) 165 грн
 • Антитіла IgМ до капсидного Ag вірусу Епштейн-Барра EBV (VCAIgM) 165 грн
 • Антитіла IgG до капсидного Ag вірусу Епштейн-Барра EBV (VCA Ig G) 165 грн
 • Антитіла Ig G до нуклеарного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (EBNAIgG) 175 грн
 • Антитіла Ig G до раннього антигену Епштейн-Барра EBV (ЕА) 175 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкряб, сеча, слюна, букальний зішкряб. Якісне визначення) 155 грн
 • Антитіла Ig М до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 195 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Кров, лівор. Якісно) 165 грн
 • Антитіла Ig M до цитомегаловірусу CMV 165 грн
 • Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV 165 грн
 • Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 195 грн
 • Визначення ДНК цитомегаловірусу ( кров, ліквор, слюна) (к-не визначення) 320 грн
 • Антитіла IgМ до SARS-CoV-2 (COVID-19) 500 грн
 • Визначення РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR-RT 600 грн
 • Антитіла IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 500 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6) (Кров, ліквор. Якісне визначення.) 170 грн
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 195 грн
 • Антитіла Ig М до токсоплазми 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1,2) (Зішкряб, Кількісно) 165 грн
 • Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 310 грн
 • Авідність антитіла Ig G до токсоплазми 205 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (кров, якісне визначення) 155 грн
 • Антитіла Ig G до вірусу краснухи 170 грн
 • Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) 270 грн
 • Антитіла Ig М до вірусу краснухи 170 грн
 • Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 270 грн
 • Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 350 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1,2) (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • ПЛР. Визначення вірусу герпесу 1,2 типу ( кров, ліквор, зішкряб, слюна) ( к-не визначення) 290 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор. Якісно) 175 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1 та HSV 2). Визначення і типування в режимі Real-time 165 грн
 • Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1 HSV 165 грн
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 1 HSV 165 грн
 • Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 2 HSV 175 грн
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV 165 грн
 • Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу тип 2 220 грн
 • Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1,2 HSV 165 грн
 • Антитіла IgG до вірусу герпесу тип 1,2 HSV 165 грн
 • Визначення Антигену SARS-CoV-2 (COVID-19)(кільк) 400 грн
 • Урогенітальні інфекції
 • Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia 990 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 кількісне (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) 800 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК ( C.albicans / C.glabrata / C.krusei) Диференціація і визначення в режимі Real-time 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 170 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Кількісно) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Кількісно) 175 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Кількісно) ( Lactobacillus species) 180 грн
 • ПЛР.Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (напівк.) (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6, 44,40,11.) 850 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Кількісно) 170 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 6,11 тип. Скринінг (Зішкряб, сеча.) 145 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 270 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування по групам (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 345 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time 330 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 16,18 тип (Кількісно) 185 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 185 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусів 14 типів папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time 450 грн
 • Андрофлор скрін Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp. Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis,,Eubacterium spp.,Enterobacteriaceae 650 грн
 • Андрофлор Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp. Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, U 990 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum 175 грн
 • Фемофлор. Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Myco 900 грн
 • Антитіла Ig А до Chlamydia trachomatis 165 грн
 • Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісний/якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma homi 660 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифілісу (Tr. Pallidum) (Якісне визначення) 220 грн
 • Сумарні антитіла до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum IgM+IgG) 155 грн
 • Кардіоліпінові антитіла-VDRL (Якісне визначення) 125 грн
 • Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) (диагностіка сифілісу)(RW) 130 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • Антитіла Ig G до Chlamydia trachomatis 165 грн
 • Антитіла Ig М до Chlamydia trachomatis 165 грн
 • Антитіла Ig G до білку теплового шоку HSP60 (Chlamydia trachomatis) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціація і визначення в режимі Real-time 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • Антитіла Ig G до Mycoplasma hominis 175 грн
 • Антитіла Ig М до Mycoplasma hominis 175 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкряб, сеча. Кількісно) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Кількісно) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Якісно) 155 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціація (Кількісно) 175 грн
 • ПЛР. "12 ИППП" (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.) 600 грн
 • Панель аутоімунології
 • Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 310 грн
 • Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 355 грн
 • Антинуклеарні антитіла (ANA) 230 грн
 • Антимітохондріальні антитіла(АМА-M2) 250 грн
 • Антитіла IgG до фосфоліпідів (APHL IgG) 250 грн
 • Антитіла IgM до фосфоліпідів (APHL IgM) 250 грн
 • Антитіла IgG до гліадину 250 грн
 • Антитіла Ig A до гліадину 410 грн
 • Антитіла IgG до кардіоліпіну 240 грн
 • Антитіла IgМ до кардіоліпіну 240 грн
 • Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І 320 грн
 • Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І 320 грн
 • Антитіла Ig A до тканинної трансглутамінази 230 грн
 • Антитіла Ig G до тканинної трансглутамінази 230 грн
 • Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг 250 грн
 • Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) 250 грн
 • Генетичні дослідження
 • ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 500 грн
 • ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії 500 грн
 • ПЛР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу 385 грн
 • ПЛР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 та BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози та раку яєчників 1600 грн
 • ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози 405 грн
 • ПЛР. Генетика. HLA-В27 480 грн
 • ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В 545 грн
 • ДНК діагностика мікроделецій Y- хромосоми( AZF- фактор) 700 грн
 • ПЛР. Каріотипування 2200 грн
 • Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 700 грн
 • Визначення каріотипу плоду в абортивному матеріалі 2800 грн
 • ПЛР.Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика визначення статі плоду Y-хромосоми по крові матері 3300 грн
 • ПЛР.Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плоду ( по крові вагітної) 3300 грн
 • Бактеріологічна панель
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 300 грн
 • Аналіз калу на дисбактеріоз без визначення чутливості 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 230 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 480 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 230 грн
 • Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень, цервікальний канал з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 420 грн
 • Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень, вагіна з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 420 грн
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 230 грн
 • Пряма бактеріоскопія біологічніх виділень (фарбування по Граму) 165 грн
 • Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 310 грн
 • Мікробіологічне дослідження на BL 280 грн
 • Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 270 грн
 • Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 240 грн
 • Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження дисбактеріозу ротової порожнини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 250 грн
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 240 грн
 • Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 365 грн
 • Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 240 грн
 • Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 240 грн
 • Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 240 грн
 • Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 240 грн
 • Мікробіологічне дослідження єякуляту з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 230 грн
 • Онкологічна панель
 • Альфа-фетопротеїн (АФП) 200 грн
 • Раково-ембріональний антиген (РЕА) 185 грн
 • Простат-специфічний антиген загальний (PSA) 185 грн
 • Вільний простат-специфічний антиген (fPSA) 185 грн
 • Онкомаркер ШКТ (СА 242) 375 грн
 • Простатична кисла фосфатаза 325 грн
 • Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9) 185 грн
 • Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 185 грн
 • Онкомаркер яєчників (СА-125) 185 грн
 • Онкомаркер CYFRA СА 21-1 290 грн
 • Онкомаркер епітеліального раку яєчників HE-4 355 грн
 • Онкомаркер шлунку СА 72-4 355 грн
 • Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 400 грн
 • Індекс ROMA 440 грн
 • Індекс вільного ПСА 250 грн
 • Нейроенолаза ( NSE ) 290 грн
 • Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система
 • Кортизол (в добовій сечі) 205 грн
 • Кортизол (в сироватці) 205 грн
 • Кортизол (слина) (КР) 300 грн
 • Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 220 грн
 • Метанефрини в сечі (добова сеча) 560 грн
 • Альдостерон (АЛН ) 430 грн
 • Ренін ( активний) 810 грн
 • Фактори росту
 • Соматомедін С (IGF-1)* 320 грн
 • Соматотропний гормон (191)* 230 грн
 • Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років)* 230 грн
 • Панель остеопорозу
 • Остеокальцин 230 грн
 • Вітамін D загальний 405 грн
 • Прокальцитонін 365 грн
 • Дезоксипіридонолін в сечі (Пірілінкс Д ) 330 грн
 • Кардіо-ревматоїдна панель
 • Тропонін I (кількісне визначення) 185 грн
 • Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) 155 грн
 • Гомоцистеїн 355 грн
 • Ревматоїдний фактор, якісний 95 грн
 • Ревматоїдний фактор, кількісний 115 грн
 • Антистрептолізин «О», якісний 95 грн
 • Антистрептолізин «О», кількісний 115 грн
 • С-реактивний білок, якісний 95 грн
 • С-реактивний білок, кількісний 110 грн
 • Антитіла до цитрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 435 грн
 • Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (AntiCCP) 345 грн
 • Сіалові кислоти 135 грн
 • Панель контролю анемії
 • Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 135 грн
 • Трансферин 165 грн
 • Ферритин 170 грн
 • Фолієва кислота 220 грн
 • Цианкобаламін 170 грн
 • Залізо 95 грн
 • Насиченість трансферину залізом 190 грн
 • Дослідження сечі
 • Аналіз сечі загальний 130 грн
 • Кальцій в сечі 90 грн
 • Кліренс ендогенного креатиніну ( вказувати: вік,вага, зріст) 160 грн
 • Йод в сечі 210 грн
 • Діастаза сечі 90 грн
 • Сечова кислота в сечі 90 грн
 • Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) 90 грн
 • Аналіз сечі на білок 90 грн
 • Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 90 грн
 • Магній в сечі 90 грн
 • Фосфор в сечі 90 грн
 • Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 90 грн
 • Аналіз сечі за Нечипоренко 115 грн
 • Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 100 грн
 • Аналіз сечі на цукор (кількісний) 90 грн
 • Мікроальбумінурія + креатинін в сечі 210 грн
 • Мікроальбумінурія в сечі 190 грн
 • Креатинін в сечі 115 грн
 • Аналіз сечі за Зимницьким 125 грн
 • Аналіз сечі загальний в 3-й порції 105 грн
 • Аналіз сечі загальний в 2-й порції 100 грн
 • Аналіз сечі загальний в 1-й порції 135 грн
 • Наркотики в сечі 380 грн
 • Гепатити
 • Сумарні антитіла до гепатиту А ((HAV IgM + IgG) 300 грн
 • Антитіла IgM до вірусу гепатиту С (HCV IgM) 165 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення)* 230 грн
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) 250 грн
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 195 грн
 • Сумарні антитіла до вірусу гепатиту D (HDV) 195 грн
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) 175 грн
 • ПЛР.Генотипування РНК вірусу гепатитуС (1a,1b,2,3a,4)(Real-time) 480 грн
 • Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG coreAg,NS3,NS4,NS5) 305 грн
 • ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 480 грн
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С ( плазма, якісне визначення) 175 грн
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV IgG) 155 грн
 • Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV IgM+IgG ) 170 грн
 • Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 195 грн
 • ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 455 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 210 грн
 • Антитіла IgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgG) 165 грн
 • Антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgM) 165 грн
 • Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor) 195 грн
 • Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) 280 грн
 • НВеАg вірусу гепатиту B 165 грн
 • Антитіла IgG до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) 185 грн
 • Гепатит В HBsAg поверхневий антиген 170 грн
 • ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) 195 грн
 • Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 195 грн
 • Антитіла до ВІЛ (ВИЧ) 320 грн
 • Культуральні методи дослідження
 • А.Ф.Генітальна система - «AF Genital» - мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори - Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vagina 520 грн
 • Посів методом (IST 2) на Mycoplasma hominis, Ureaplasma species +визначення чутливості до антибіотиків (Зішкряб ) 355 грн
 • Визначення методом DUO Ureaplasma species, Mycoplasma hominis + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 305 грн
 • Мікрокультуральна діагностика трихомоніазу (inPouch TV) 780 грн
 • Інші інфекції
 • Загальні антитіла до Mycobacterium tuberculosis 210 грн
 • Антитіла Ig G до вірусу кору (Measles viruses) 280 грн
 • Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, (ІФА) 630 грн
 • Антитіла IgG до токсину Дифтерії 250 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК бруцельозу (Brucella abortus) 200 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes) 200 грн
 • Лямблії Ag (кал) 330 грн
 • Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 175 грн
 • Антитіла IgM до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) 170 грн
 • Антитіла IgG до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) 170 грн
 • Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) 175 грн
 • ПЦР кашлюк 220 грн
 • Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani 330 грн
 • 57. Антитіла IgM до збуднику кашлюку (Bordetella pertussis) 225 грн
 • 56. Антитіла IgG до збуднику кашлюку (Bordetella pertussis) 225 грн
 • Антитіла Ig M до вірусу кору (Measles viruses) 200 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК Mycobacterium tuberculosis (Якісне визначення)(сеча, мокротиння) 210 грн
 • ПЛР Визначення Боррелій ( Borrelia burgdorferi) ДНК 330 грн
 • Антитіла IgG до до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 195 грн
 • Антитіла IgM до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 195 грн
 • Антитіла Ig G до ехінококів 165 грн
 • Антитіла Ig G до трихінел 165 грн
 • Антитіла Ig G до опісторхів 165 грн
 • Антитіла Ig G до аскарид 175 грн
 • Антитіла Ig G до токсокарів 175 грн
 • Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 175 грн
 • Helicobacter рylori Ag (в калі) 310 грн
 • Сумарні антитіла до Helicobacter pylori 165 грн
 • Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 325 грн
 • Антитіла Ig М до Helicobacter pylori 180 грн
 • Антитіла Ig G до Helicobacter pylori 200 грн
 • ПЛР. Визначення ДНК парвовірусу В19 (Parvovirus B19) 200 грн
 • Імунологічна панель
 • Імунограма * 450 грн
 • Імунограма + ЦІК 530 грн
 • Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)* 145 грн
 • Вміст сироваткового імуноглобуліну A 185 грн
 • Вміст сироваткового імуноглобуліну M 185 грн
 • Вміст сироваткового імуноглобуліну G 185 грн
 • Активність компліменту СН50* 240 грн
 • Cекреторний імуноглобулін А(слина, бронхіальний змив) 300 грн
 • Алергопанель
 • ПАНЕЛЬ №1. РАЗНІ АЛЕРГЕНИ кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морк 730 грн
 • ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum 730 грн
 • ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя 730 грн
 • ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пш 730 грн
 • Імуноглобулін E загальний (маркер алергії) 180 грн
 • Дерева
 • Антитіла Ig E до алергенів кульбаби 220 грн
 • Антитіла Ig E до алергенів амброзії 220 грн
 • Антитіла Ig E до алергенів тополі 220 грн
 • Кліщі
 • Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 220 грн
 • Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 220 грн
 • Гриби і пліснява
 • Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 220 грн
 • Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 220 грн
 • Паразити
 • Антитіла IgEдо алергенів Аскариди 220 грн
 • Домашній пил
 • Антитіла IgE до алергенів домашнього пилу 220 грн
 • Комахи
 • Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака 220 грн
 • Тварини
 • Ig E до епідермісу собаки 220 грн

Записатися на прийом зараз

 • DD dot MM dot YYYY